Czynności kancelaryjne sekretariatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPIS UCZNIA

Szczegółowy opis procedury zapisania ucznia do klasy pierwszej - Czytaj więcej

PRZENIESIENIE UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY - niezbędne dokumenty to:

 • wykaz bieżących ocen potwierdzony przez dyrektora / wychowawcę,
 • świadectwo ukończenia szkoły / gimnazjalnej / podstawowej,
 • kserokopia arkusza ocen,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o zamiarze przepisania ucznia do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności:

 • rodzic informuje o zamiarze przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • rodzic składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły o wydanie dokumentów,
 • rodzic osobiście odbiera dokumenty ucznia,
 • dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców,
 • każdy uczeń musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek.

DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. Dz. U. nr 6 poz. 73 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. – Dz. U. nr 61 poz. 537 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

 • Duplikaty legitymacji szkolnych - opłata wynosi 9 złotych.
 • Duplikaty świadectw szkolnych – opłata wynosi 26 złotych.
 • Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania to do 14 dni.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSI
Data utworzenia:2019-04-02
Data publikacji:2019-04-02
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Piś
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Piś
Liczba odwiedzin:5427

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-17 10:25:01Łukasz PiśAktualizacjaCzynności kancelaryjne sekretariatu
2019-04-10 10:52:54Łukasz PiśAktualizacjaCzynności kancelaryjne sekretariatu
2019-04-10 08:15:46Łukasz PiśAktualizacjaCzynności kancelaryjne sekretariatu
2019-04-02 17:17:48Łukasz PiśBudowa struktury stronyCzynności kancelaryjne sekretariatu